DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh

ngày 12/29/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuTrongMoiHoanCanh_01.mp3

1.74 MB

TuTrongMoiHoanCanh_02.mp3

1.75 MB

TuTrongMoiHoanCanh_03.mp3

1.73 MB

TuTrongMoiHoanCanh_04.mp3

1.74 MB

TuTrongMoiHoanCanh_05.mp3

1.71 MB

TuTrongMoiHoanCanh_06.mp3

1.31 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM