DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tường Thuật Lại Chuyến Đi Thầm Lặng

Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu ngày 12/29/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ChuyenDiThamLang01.mp3

0.04 MB

ChuyenDiThamLang02.mp3

1.16 MB

ChuyenDiThamLang03.mp3

1.15 MB

ChuyenDiThamLang04.mp3

1.14 MB

ChuyenDiThamLang05.mp3

0.6 MB

ChuyenDiThamLang06.mp3

1.01 MB

ChuyenDiThamLang07.mp3

1.06 MB

ChuyenDiThamLang_08.mp3

0.49 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM