DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Văn Tư Tu, Giới Định Huệ

ngày 12/29/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

VanTuTu_01.mp3

1.73 MB

VanTuTu_02.mp3

1.74 MB

VanTuTu_03.mp3

1.9 MB

VanTuTu_04.mp3

1.74 MB

VanTuTu_05.mp3

1.76 MB

VanTuTu_06.mp3

1.64 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh).

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM