DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Nghĩa Đại Đăng

Giảng tại Thiền viện Đại Đăng ngày 12/29/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Sample.mp3

1.31 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM