DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Nghĩa Tam Tự Quy Y

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/29/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

YNghiaTamTuQuyY_01.mp3

0.53 MB

YNghiaTamTuQuyY_02.mp3

1.14 MB

YNghiaTamTuQuyY_03.mp3

0.69 MB

YNghiaTamTuQuyY_04.mp3

0.8 MB

YNghiaTamTuQuyY_05.mp3

1.01 MB

YNghiaTamTuQuyY_06.mp3

0.56 MB

YNghiaTamTuQuyY_07.mp3

0.58 MB

Ghi chú: Giảng tại nội viện Ni ngày Lễ An Cư PL 2548

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM