DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Kinh Bát Nhã Giảng Giải

Giảng tại Chùa Từ Quang - Vũng Tàu ngày 12/30/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

7.9 MB

TRACK02.mp3

8.02 MB

TRACK03.mp3

7.8 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM