DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Sử 33 Vị Tổ Và Tham Vấn

Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu ngày 12/31/2010

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

001. 01. TO SU CA DIEP 01 1a.mp3

0.65 MB

001. LOI GIOI THIEU.mp3

0.76 MB

002. 01. TO SU CA DIEP 02 1a.mp3

0.41 MB

002. HOI VE CONG VIEC TVTL PHUNG HOANG.mp3

0.71 MB

003. 01. TO SU CA DIEP 03 1a.mp3

0.53 MB

003. Ngoi thien thay nhung dom den.mp3

0.12 MB

004. 01. TO SU CA DIEP . 04 1a.mp3

0.8 MB

004. Nhu the nao la Kien Tanh.mp3

0.24 MB

005. 01. TO SU CA DIEP 05 1b.mp3

0.58 MB

005. Sao goi tam la mau nhiem ,dieu dung.mp3

0.26 MB

006. 01. TO SU CA DIEP 06 2a.mp3

0.28 MB

006. Su khac giua Ngo va Thay - Ngo va Chung co khac nhau khong.mp3

0.22 MB

007. 02. TO SU A NAN 01 2a.mp3

0.84 MB

007. Giai thich 2 cau cua Ngo Thoi Nham.mp3

0.27 MB

008. 02. TO SU A NAN 02 2a.mp3

0.66 MB

008. Lam sao vuot qua hoan canh de tu duoc.mp3

0.33 MB

009. 03. TO SU THUONG NA HOA TU 01 3b.mp3

0.57 MB

009. Khi ngoi thien co luong hoi nong - Nghe tieng keu.mp3

0.27 MB

010. 03. TO SU THUONG NA HOA TU 02 3b.mp3

0.68 MB

010. Lia doi dai . sao to Bo De Dat Ma quay mot chiec giay.mp3

0.53 MB

011. 03. TO SU THUONG NA HOA TU 03 3b.mp3

0.53 MB

011. Van de gioi cam sat sanh .mp3

0.74 MB

012. 04. TO SU UU BA CUC DA 01 3b.mp3

0.71 MB

013. 04. TO SU UU BA CUC DA 02 3b-4a.mp3

0.69 MB

013. Tam khong duoc an.mp3

0.09 MB

014. 05. TO SU DE DA CA 01.mp3

0.46 MB

014. Tra loi sao cho dung - Ham choi bai.mp3

0.31 MB

015. 05. TO SU DE DA CA 02 4b.mp3

0.65 MB

015. Tung kinh khong duoc nhat tam.mp3

0.12 MB

016. 06. TO SU DI DA CA 01 4b.mp3

0.71 MB

016. Biet vong.mp3

0.22 MB

017. 06. TO SU DI DA CA 02 4b-5a.mp3

0.59 MB

017. Hieu ntn ve than nguoi.mp3

0.3 MB

018. 06. TO SU DI DA CA 03 5a.mp3

0.73 MB

018. Biet vong khong theo day du Gioi Dinh Tue.mp3

0.26 MB

019. 07. TO SU BA TU MAT 01 5b.mp3

0.57 MB

019. Co phai TS Than Hoi truoc tac su 33 vi to khong.mp3

0.17 MB

020. 07. TO SU BA TU MAT 02 5b.mp3

0.33 MB

020. Nguoi PT phai hieu ntn ve boi toan tu vi dia ly.mp3

0.32 MB

021. 08. TO SU PHAT DA NAN DE 5b-6a.mp3

0.84 MB

021. Noi ve ai an nay no - Ngoi thien co nen tri chu khong - Nguoi chet de bao lau - Co chuyen pha cua d.mp3

0.57 MB

022. 09. TO SU PHUC DA MAT DA 01 6b-7a.mp3

0.8 MB

022. Kien tanh cua hang Bo Tat va to su thien giong-khac nhau ntn.mp3

0.45 MB

023. 09. TO SU PHUC DA MAT DA 02 7a.mp3

0.34 MB

023. Chi day ve cho dung cong tu.mp3

0.36 MB

024. 10. TO SU HIEP TON GIA 7a.mp3

0.63 MB

024. Ntn la Hien va Mat - Vo niem o thien va tinh co knk.mp3

0.5 MB

025. 11. TO SU PHU NA DA XA 01 8a.mp3

0.67 MB

025. Tu giai thoat bang cach nao.....mp3

0.05 MB

026. 11.TO SU PHU NA DA XA 02 8a.mp3

0.65 MB

026. Cau ai an nay no co trai voi kinh vu lan khong.mp3

0.65 MB

027. 12.TO SU MA MINH 8a-b.mp3

0.75 MB

027. Tung kinh nhu the nao.mp3

0.17 MB

028. 13.TO SU CA TY MA LA 9a-b.mp3

0.85 MB

028. Ngai A Nan ngo ntn - the nao la kinh vo tu.mp3

0.35 MB

029. 14.TO SU LONG THO 01 9a-b.mp3

0.66 MB

029. Co Phat Ty Lo Gia Na khong.mp3

0.14 MB

030. 14.TO SU LONG THO 02 9b.mp3

0.41 MB

030. Hoi ve cau UNG VO SO TRU NHI SANH KY TAM.mp3

0.17 MB

031. 14.TO SU LONG THO 03 9b.mp3

0.82 MB

031. Hoi ve Luan hoi nghiep qua.mp3

0.26 MB

032. 15.TO SU CA NA DE BA 01 10b.mp3

0.53 MB

032. Ban do vang co toi khong.mp3

0.04 MB

033. 15.TO SU CA NA DE BA 02 10b.mp3

0.49 MB

033. Tu nam gioi co duoc g thoat khong - O tai gia co tu duoc hanh xuat gia khong.mp3

0.19 MB

034. 16.TO SU LA HAU LA DA 10b.mp3

0.91 MB

034. Hieu lam co bi qua bao khong - Ng benh tam than tu tu co bi doa khong.mp3

0.16 MB

035. 17. TO SU TANG GIA NAN DE 01 11b.mp3

0.55 MB

035. Xua lam viec ac nay tu nghiep ac truoc co mat khong.mp3

0.25 MB

036. 17. TO SU TANG GIA NAN DE 02 11b.mp3

0.43 MB

036. Tai sao nhung bai chu khong dich ra cho de hieu.mp3

0.21 MB

037. 17. TO SU TANG GIA NAN DE 03 11b -12a.mp3

0.6 MB

037. Hoi ve Y nghia chu PHAP.mp3

0.42 MB

038. 18. TO SU GIA DA XA DA 01 12a.mp3

0.87 MB

038. Ngoi thien co nen doc them bai ke kinh kim cang khong.mp3

0.18 MB

039. 18. TO SU GIA DA XA DA 02 12a.mp3

0.66 MB

039. Lam sao ven toan chu hieu va khong pham toi sat sanh.mp3

0.24 MB

040. 19. TO SU CUU MA LA DA 01 12b.mp3

0.75 MB

040. Co phai lam than Nu kem phuoc hon than Nam khong.mp3

0.16 MB

041. 19. TO SU CUU MA LA DA 02 13a.mp3

0.68 MB

041. Cach nhin cua Thien Su va Bo Tat co khac nhau khong.mp3

0.32 MB

042. 19. TO SU CUU MA LA DA 03 13a.mp3

0.74 MB

042. Nguoi chet dem thieu co anh huong den than trung am khong - hoi ve mo cua ma.mp3

0.27 MB

043. 20. TO SU XA DA DA 01 13a.mp3

0.46 MB

043. Su khac nhau giua GIAC TANH- PHAT TANH - TAM THUC.....- Co linh hon khong - cai gi dan di tai sanh.mp3

0.77 MB

044. 20. TO SU XA DA DA 02 13a.mp3

0.51 MB

044. Niet Ban va Vo Sanh la mot hay hai - Vi sao Phat noi nho De Ba Dat Da ngai mau ngo duoc Phap Hoa.mp3

0.5 MB

045. 21. TO SU BA TU BAN DAU 01 13b-14a.mp3

0.56 MB

045. Cung duong co mac toi hay khong.mp3

0.19 MB

046. 21. TO SU BA TU BAN DAU 02 14a.mp3

0.63 MB

046. Tai sao toi ngay an chay lai them do man.mp3

0.19 MB

047. 22. TO SU MA NOA LA 01 14a.mp3

0.98 MB

047. Giai thich cau NHI DE DUNG THONG TAM MUOI AN.mp3

0.29 MB

048. 22. TO SU MA NOA LA 02 14a-b.mp3

0.89 MB

048. Noi ve cho thay va cho hieu.mp3

0.27 MB

049. 22. TO SU MA NOA LA 03 14b.mp3

0.74 MB

049. thay duoc ly nhan qua di sau vao ly nhan qua do co phai la hue khong.mp3

0.4 MB

050. 23. TO SU HAC LAC NA 15a.mp3

0.94 MB

050. Ngoi thien vao thoi gian nao la thich hop nhat.mp3

0.1 MB

051. 24. TO SU SU TU 01 15a.mp3

0.67 MB

051. Tu chua chung qua vay chet chung con se di dau - Phat Tanh va Tanh Giac co khac nhau khong.mp3

0.18 MB

052. 24. TO SU SU TU 02 15a-b.mp3

0.56 MB

052. Cau xin tu luc tam bao gia ho cho phat su tai TVTL co duoc khong.mp3

0.44 MB

053. 25. TO SU BA XA TU DA 01 16a-b.mp3

0.72 MB

053. Tai sao phat noi neu noi nhu lai co thuyet phap la huy bang nhu lai ......mp3

0.79 MB

054. 25. TO SU BA XA TU DA 02 16b.mp3

0.71 MB

054. Duoc Y sanh than co dieu dung gi - the nao la Tin vi va Nhan vi - Phan doan sanh tu cua Nhi thua va.mp3

0.6 MB

055. 25. TO SU BA XA TU DA 03 16b.mp3

0.77 MB

055. Hoi ve y bat - Vo tinh co phat tanh khong - hoi ve nghia TUDALATham Tham.mp3

0.49 MB

056. 25. TO SU BA XA TU DA 04 . 16b.mp3

0.43 MB

056. Hoi ve cho cong phu.mp3

0.16 MB

057. 26. TO SU BAT NHU MAT DA 01 16b.mp3

0.42 MB

057. Tri tue co pha sach goc vo minh khong.mp3

0.07 MB

058. 26. TO SU BAT NHU MAT DA 02 16b -17a.mp3

0.72 MB

058. Nguoi phat tu tai gia tu hanh co chung duoc qua nhu nguoi xuat gia khong.mp3

0.46 MB

059. 27. TO SU BAT NHA DA LA 01.mp3

0.6 MB

059. Nguoi tu, xa gioi vay co doa dia nguc khong.mp3

0.52 MB

060. 27. TO SU BAT NHA DA LA 02 17b.mp3

0.52 MB

060. Nguoi xuat gia co duoc lay cha me ong ba khong - Cuu huyen co lon hon tam bao khong.mp3

0.25 MB

061. 27. TO SU BAT NHA DA LA 03 17b.mp3

0.87 MB

061. Tai sao con ngoi niem phat thay lua chay.mp3

0.14 MB

062. 28. TO SU BO DE DAT MA 01 17b.mp3

0.88 MB

062. Co phai thuc hoai de tri vong tam khong.mp3

0.2 MB

063. 28. TO SU BO DE DAT MA 02 18a.mp3

0.59 MB

063. giai thich su doi dap giua Ngoa Luan va Luc To.mp3

0.27 MB

064. 28. TO SU BO DE DAT MA 03 18a.mp3

0.71 MB

064. Niem than va Niem tam ntn.mp3

0.14 MB

065. 28. TO SU BO DE DAT MA 04 18a.mp3

0.59 MB

065. The nao la ta va chap nga.mp3

0.33 MB

066. 28. TO SU BO DE DAT MA 05 18b.mp3

0.66 MB

066. The nao la duyen va nghiep.mp3

0.71 MB

067. 28. TO SU BO DE DAT MA 06 18b.mp3

0.68 MB

067. Nen tho phat ntn.mp3

0.08 MB

068. 28. TO SU BO DE DAT MA 07 18b-19a.mp3

0.64 MB

068. phuong phap tu giai thoat.mp3

0.32 MB

069. 28. TO SU BO DE DAT MA 07 19a.mp3

0.73 MB

069. Phat tu tai gia co tu thien theo luc dieu phap mon duoc khong.mp3

0.15 MB

070. 28. TO SU BO DE DAT MA 08 19a.mp3

0.72 MB

070. Nam mong thay xuat gia.mp3

0.08 MB

071. 28. TO SU BO DE DAT MA 09 19a.mp3

0.63 MB

071. Tai sao noi kinh bat nha la me cua ba doi chu phat.mp3

0.2 MB

072. 28. TO SU BO DE DAT MA 10 19a-b.mp3

0.44 MB

072. Giai thich cau THAT TE LY DIA...- De giai thoat can Tu Luc Vi sao co truong hop lai nho Tha Luc.mp3

0.78 MB

073. 29 - 01. TO SU HUE KHA 01 19b- 20a.mp3

0.98 MB

073. Nguoi chet bao lau moi di tai sanh....mp3

0.43 MB

074. 29 - 02. TO SU HUE KHA 02 20a.mp3

0.76 MB

074. Sao goi la Bao So.mp3

0.12 MB

075. 29 - 02. TO SU HUE KHA 03 20a.mp3

0.59 MB

075. Day con khong nghe cau phat ruoc co duoc khong.mp3

0.17 MB

076. 29 - 02. TO SU HUE KHA 04 20a-b.mp3

0.69 MB

076. Con nguoi tu dau co sau khi chet la con hay het - Van de luan hoi.mp3

1.09 MB

077. 29 - 02. TO SU HUE KHA 05 20b.mp3

0.84 MB

077. Lam sao nuoi duong tin tam - Trong doi song lam sao duoc an nhien.mp3

0.33 MB

078. 29 - 02. TO SU HUE KHA 06 20b.mp3

0.83 MB

078. Noi ve chap co chap khong - the nao la ba la mon.mp3

0.29 MB

079. 29 - 02. TO SU HUE KHA 07 20b.mp3

0.74 MB

079. Tai sao Bang Long Uan khong dem tai san bo thi ma lai dem do xuong song.mp3

0.37 MB

080. 30 - 03. TO SU TANG XAN 01 21a.mp3

0.85 MB

080. Hoi ve nhung kien giai.mp3

0.41 MB

081. 30 - 03. TO SU TANG XAN 02 21a-b.mp3

0.93 MB

081. Hoi ve cho dung cong tu 9a.mp3

0.15 MB

082. 31 - 04. TO SU DAO TIN 01 22a-b.mp3

0.63 MB

082. Tai sao chung sanh o troi phi tuong phi phi tuong xu ho con luan hoi.mp3

0.32 MB

083. 31 - 04. TO SU DAO TIN 02 22b.mp3

0.68 MB

083. Sao goi la nhu lai tai trien - Phat Ty Lo Gia Na co phai la vi co Phat khong.mp3

0.12 MB

084. 31 - 04. TO SU DAO TIN 03 22b.mp3

0.71 MB

084. Hoi ve chu khong trong bai kinh bat nha.mp3

0.44 MB

085. 31 - 04. TO SU DAO TIN 04 22b.mp3

0.81 MB

085. Tai sao ma Ba Tuan pha Phat ma lai duoc o coi troi.mp3

0.34 MB

086. 31 - 04. TO SU DAO TIN 05 22b-23a.mp3

0.74 MB

086. Tai sao giao phap duc phat bi ton giam 500 nam khi co nguoi nu xuat gia.mp3

0.48 MB

087. 31 - 04. TO SU DAO TIN 06 23a.mp3

0.54 MB

087. Tai sao con cua con khi sanh ra bi benh hoai.mp3

0.14 MB

088. 32 - 05. TO SU HOANG NHAN 01 23b.mp3

0.6 MB

088. Hoi ve cau AI HA THIEN XICH LANG.mp3

0.41 MB

089. 32 - 05. TO SU HOANG NHAN 02. 23b.mp3

0.98 MB

089. Hoi ve danh hieu hai duc Phat.mp3

0.11 MB

090. 32 - 05. TO SU HOANG NHAN 03 23b-24a.mp3

0.84 MB

090. Nhan duyen va nhu huyen la giong hay khac.mp3

0.25 MB

091. 33 - 06. TO SU HUE NANG 01 24b.mp3

0.79 MB

091. giai thich cau UNG VO SO TRU NHI SANH KY TAM.mp3

0.32 MB

092. 33 - 06. TO SU HUE NANG 02 24b-25a.mp3

0.6 MB

092. Hoi ve hoi Long Hoa.mp3

0.24 MB

093. 33 - 06. TO SU HUE NANG 03 25a.mp3

0.56 MB

093. Co nen thay do tam rua lien sau khi nguoi chet duoc khong....mp3

0.49 MB

094. 33 - 06. TO SU HUE NANG 04 25a.mp3

0.65 MB

094. Tu cot tu luc vay tai sao kinh Dia Tang lai day cau tha luc.mp3

0.4 MB

095. 33 - 06. TO SU HUE NANG 05 25a.mp3

0.72 MB

095. Sao goi la tam an.mp3

0.14 MB

096. 33 - 06. TO SU HUE NANG 06 25a-b.mp3

0.98 MB

096. Niem nhieu danh hieu co duoc khong.mp3

0.25 MB

097. 33 - 06. TO SU HUE NANG 07 25b-26a.mp3

0.59 MB

097. Giai thich cau BOI GIAC HIEP TRAN - BOI TRAN HIEP GIAC.mp3

0.23 MB

098. 33 - 06. TO SU HUE NANG 08 26a.mp3

0.5 MB

098. Lam sao song duoc voi Tanh Thay Tanh Nghe - Vi sao phai lia Nang So cua Tanh Nghe.mp3

0.7 MB

099. 33 - 06. TO SU HUE NANG 09 26a.mp3

0.73 MB

099. Cha me sau khi chet trong vong 49 ngay p hat tu phai lam gi.mp3

0.13 MB

100. 33 - 06. TO SU HUE NANG 10 26a-b.mp3

0.91 MB

100. Cung sao co phai la me tin khong.mp3

0.29 MB

101. 33 - 06. TO SU HUE NANG 11 26b.mp3

0.83 MB

101. Vi sao noi chua ngo nhu dua ma me ma ngo roi cung nhu dua ma me.mp3

0.19 MB

102. 33 - 06. TO SU HUE NANG 12 . 26b.mp3

0.98 MB

102. Phai lam sao voi cai niet cua thay bua.mp3

0.15 MB

103. Nguoi o coi tay phuong cau tao bang gi - co phai coi tay phuong la huu thuong khong.mp3

0.39 MB

104. Trinh bay kien giai tong luc tu.mp3

0.24 MB

105. Hoi ve viec an chay tri gioi va toi phuoc.mp3

0.63 MB

106. Lam sao tu duoc nhi can vien thong.mp3

0.05 MB

107. phat tu da quy y co duoc lay than khong - phat tu tho Bo Tat Gioi co duoc lay cha me hay khong.mp3

0.32 MB

108. Hoi ve nhan qua toi phuoc.mp3

0.36 MB

109. Minh khong co tao duyen voi nguoi ma nguoi cu tao duyen voi minh vay kiep sau co gap khong - muon d.mp3

0.28 MB

110. Con bi sao chieu mong HT giai nghiep cho con.mp3

0.37 MB

111. Chung sanh niem phat vay phat niem ai.mp3

0.11 MB

112. vi sao cung mot cau DUNG PHUONG TIEN DO SANH Bo Tat duoc giai thoat v a Bo Tat bi rang buot .mp3

0.25 MB

113. Hoi ve tin giao.mp3

0.13 MB

114. Y nghia viec le lay - chi cach ung dung tu trong di dung nam ngoi ...mp3

0.48 MB

115. sau khi di chua chi tin minh Phat Thich Ca thoi con xem thuong cac vi khac co dung khong.mp3

0.37 MB

116. Khi vo thuong den voi nguoi than chung con phai nguyen lam sao cho dung le dao.mp3

0.59 MB

117. mot nguoi chi co 1 tanh linh vay dan so tang nieu so voi nguoi chet vay so nguoi do la co tu dau.mp3

0.18 MB

118. Sau can hoai phat tanh o dau - Y nghia tho phat va bo tat.mp3

0.92 MB

119. Lap hanh gi de tieu diet benh kho noi than.mp3

0.11 MB

120. Hoi ve thien chuyen luan xa.mp3

0.27 MB

121. Hoi ve phap tu nhi can vien thong.mp3

0.26 MB

122. Hoi ve hai cau trong thien luan cua suzuki.mp3

0.44 MB

123. Hoi phuoc hue song tu.mp3

0.4 MB

124. vi sao phat noi nguoi duoc nghe kinh nay se giam bot toi bao.mp3

0.35 MB

125. co thien su nao ngo dao tu can luoi khong.mp3

0.12 MB

126. Tu biet vong co can nhac khong - tu biet vong co phai la tri kien lap tri tuc vo minh khong.mp3

0.23 MB

127. Hoi ve them thang thap dia.mp3

0.22 MB

128. hoi ve thien vien truc lam.mp3

0.34 MB

129. hoi ve su sat sanh.mp3

0.48 MB

130. ai khai sang ra dao phat - ai sang lap tue tinh duong.mp3

0.17 MB

131. So sanh thien va lao trang - ngoi thien dieu than ntn.mp3

0.21 MB

132. Y nghia nghi le bay vai huu va di nhieu.mp3

0.12 MB

133. Hoi ve bai kinh thich de hoan nhon.mp3

0.36 MB

134. Thay khong co dao ly de tu bo ra di co phai la phan thay khong.mp3

0.14 MB

135. Thien su tu duoc tu tai giai thoat khi vao thai co bi cach am khong - tu mot do trong luc do co duo.mp3

0.58 MB

136. Nguoi tu den nuoc vo sanh co ngan hang voi bo tat dia khong.mp3

0.08 MB

137. Hoi ve cau cua vua tran thai tong.mp3

0.18 MB

138. nhu loi nguyen cua ngai dia tang vay chung nao ngai moi thanh phat.mp3

0.13 MB

139. Cau sieu cho nguoi moi chet va chet lau co loi ich gi - co nen phong sanh chang khi duoc thoat chet.mp3

0.3 MB

140. hoi ve yeu chi thien tong.mp3

0.13 MB

141. Sao kinh lang gia noi pham toi ngu nghich la giai thoat.mp3

0.24 MB

142. Hoi ve benh trong khi tu.mp3

0.14 MB

143. Hang ngay tung kinh khac luc chet nguoi ho niem tung kinh khac vay co duoc khong.mp3

0.12 MB

144. Khi chet khong lam chu duoc huong di vay co the quay lai chon loi di duoc khong.mp3

0.35 MB

145. nguoi co toi den luc sap lam chung hoi han an nan vay toi co het khong.mp3

0.15 MB

146. sao goi la bao than sac than hoa than ung than ....mp3

0.13 MB

147. hoi ve cach bo tri tuong phat de tho.mp3

0.19 MB

148. hoi ve phap tu cua co thanh hai.mp3

0.09 MB

149. hoi ve su chuyen tu - cac cau trong bai sam hoi sau can.mp3

0.47 MB

150. hien tuong trong khi tu.mp3

0.09 MB

151. hoi ve phat giao tieu thua va phat giao dai thua.mp3

0.63 MB

152. co phai cu ngu tan khong.mp3

0.43 MB

153. dieu phuc ai duc nhu the nao.mp3

0.29 MB

154. a la han co dai co tieu sao.mp3

0.13 MB

155. nhac lai luc dieu phap mon.mp3

0.32 MB

156. Cung sao cung han co dung khong.mp3

0.52 MB

157. Toa thien lam sao dung duoc vong niem.mp3

0.1 MB

158. Noi ve bon hang nguoi.mp3

0.35 MB

159. hoi ve con gai nho duc cha con trai nho duc me co dung khong.mp3

0.31 MB

160. hoi ve co bat hieu khong.mp3

0.16 MB

161. vi sao nguoi tu thien co khi duoc sanh thien vay nguoi chet cung co khi duoc sanh thien nhung tai s.mp3

0.32 MB

162. con nguoi tu dau co sau khi chet di ve dau.mp3

0.33 MB

163. cung la chung sanh tai sao co nguoi sanh nuoc nay nguoi sanh nuoc kia.mp3

0.15 MB

164. Tac ca con ruoi con muoi co phat tanh khong - minh giet no co toi khong.mp3

0.16 MB

165. chung sanh tao toi vay phat tanh co chieu toi khong.mp3

0.2 MB

166. tho gioi roi bi pham vay an nang sam hoi co duoc het toi khong.mp3

0.13 MB

167. hoi ve phuong phap thien tinh song tu.mp3

0.12 MB

168. phai lam gi de khi chet duoc sanh ve coi phat a di da.mp3

0.07 MB

169. hoi ve tieng het.mp3

0.09 MB

170. hoi ve ma ngu am.mp3

0.26 MB

171. hoi ve con gian cua mot thien su.mp3

0.22 MB

172. to ba tu ban dau so y dung cay gay lam lui sut qua vi vay ngai don ha thieu tuong phat co toi khon.mp3

0.21 MB

173. nguoi ta phan nhieu cung duong de cau phuoc vay co nen hay khong.mp3

0.25 MB

174. lam sao biet duoc nguoi tu that gia va co loi gi khuyen voi nguoi gia la nguoi tu.mp3

0.18 MB

175. Nguoi khong truong chay tu hanh dac luc vay co chung dao khong.mp3

0.45 MB

176. tai sao khi con nghe bang thay giang con lai roi nuoc mat.mp3

0.09 MB

177. phat giao nhin nhan ntn ve dang thuong de....mp3

0.4 MB

178. the nao la tiem thuc va tang thuc ...vi cuoc song co phai lan ntn de tranh duoc toi.mp3

0.37 MB

179. tu theo dao phat co ich loi gi cho ban than gia dinh xa hoi.mp3

0.51 MB

180. hoi ve uu khuyet cua tu xuat gia va tai gia.mp3

0.7 MB

181. Lam sao dieu phuc sau can sau tran.mp3

0.54 MB

182. lam the nao de het phien nao.mp3

0.4 MB

183. Hoi ve hai chu TRUNG THIEN.mp3

0.08 MB

184. Phat giao co gioi cam sat sanh vay tai sao ngai Nam Tuyen lai chem meo.mp3

0.54 MB

185. Diet tan dinh va dinh sanh hy lac khac nhau ntn.mp3

0.23 MB

186. quy y ben tinh do gio day con tu thien vay co toi khong.mp3

0.07 MB

187. Loi tu khong ket hai ben va tam canh khong hai co khac nhau khong.mp3

0.1 MB

188. phai lam sao khi truong chay ma phai tiep khach ....mp3

0.41 MB

189. Nguoi xuat gia khong muon tu nua xa gioi ve lai nha vay co toi khong.mp3

0.4 MB

190. Lam sao thay tanh duoc.mp3

0.28 MB

191. tai sao thay khong chi day phap tu thin tinh song tu.mp3

0.75 MB

192. vo con da quy y tam bao roi nhung bi ma quy nhap vay co phai lam sao.mp3

0.17 MB

193. nhung nguoi tu theo thien tong vay ho co dac duoc bon thanh qua khong.mp3

0.25 MB

194. Trong kinh trung bo co noi ngupoi nu khong the thanh pham thien ....mp3

0.23 MB

195. Co mot so thay ve thanh pho tu hoc vay la nghia lam sao.mp3

0.28 MB

196. hoi ve su tu hanh.mp3

0.31 MB

197. o tai gia chung con nen tu ntn.mp3

0.09 MB

198. Con bat ke trom hoac xuoi bao nguoi bat vay con co bi qua bao doi sau khong.mp3

0.1 MB

199. mot nguoi pham toi sau do an nang va tho tam quy ngu gioi tu hanh nghiem chinh vay sau khi chet co.mp3

0.35 MB

200. vi sao phat tu o nam tong co ve cung kinh quy thay hon phat tu o bac tong.mp3

0.5 MB

201. bi huyet ap cao co ngoi thien duoc khong.mp3

0.1 MB

202. vi ala han la da dat duoc sanh tan pham hanh da thnh...vay co bang phat chua.mp3

0.17 MB

203. lam sao bao nham duoc cong phu khi tiep duyen doi canh.mp3

0.24 MB

204. duc phat thich ca va duc phat di da la hai nguoi ban vay tai sao co vi la qua khu co vila hien tai.mp3

0.13 MB

205. tai sao luc to ngo dao roi khong ve do me biet phat phap.mp3

0.16 MB

206. cai thay niem khoi co phai la nhan tang chanh phap hay la chanh kien.mp3

0.19 MB

207. thien tu niem xu va thien tong co khac nhau khong.mp3

0.2 MB

208. hoi ve tuong khong va tanh khong.mp3

0.12 MB

209. nguoi co sau khi chame mat co gang tu dat dao de tra hieu nhung so thioi gian vai kiep sau moi duo.mp3

0.16 MB

210. hoi ve cho ngo cua ngai a nan.mp3

0.27 MB

211. nguoi tu thien chua duoc tu tai khi lam chung nen tung kinh gi.mp3

0.18 MB

212. y nghia mau vang o trong phat giao.mp3

0.07 MB

213. hoi ve cho tu thien va phi tuong ....mp3

0.14 MB

214. vi sao ngu cu thay ong ba cha me da mat hoai.mp3

0.11 MB

215. nguoi tu tai gia co chuyen duoc nghiep khong.mp3

0.12 MB

216. hoi ve cau con gai nho duc cha con trai nho duc me vay co dung khong.mp3

0.28 MB

217. ngoi thien dau lung tai sao.mp3

0.05 MB

218. sao noi tam binh the gioi binh.mp3

0.2 MB

219. hoi ve cho dac dao .....mp3

0.2 MB

220. chi biet vong khong theo vay can hoc lam chi.mp3

0.4 MB

221. hoi ve so tri chuong va so tri ngu.mp3

0.19 MB

222. hoi ve luan hoi.mp3

0.46 MB

223. vi sao thay doi vi tri chu phat trong cau niem phat bon su.mp3

0.24 MB

224. hong danh sam hoi va sam hoi sau can co phuoc duc va y nghia ntn.mp3

0.32 MB

225. co mau thuan khong khi tay chi phuoc hue song tu con huynh truong thi noi can tu nhan vo sanh.mp3

0.32 MB

226. hoi ve ly nhan duyen su tho thai cua ngu to.mp3

0.21 MB

227. hoi ve su an chay.mp3

0.36 MB

228. vi sao duc phat xuat gia ma con de toc.mp3

0.24 MB

229. vi sao con co 1 nguoi co quay pha trong khi do nhung nguoi con lai thi khong.mp3

0.19 MB

230. than cua luc to cung tu tu dai tai sao khong hoai.mp3

0.23 MB

231. lam sao dung hoa giua tu va hoc.mp3

0.12 MB

232. con cua co dang hoc dai hoc co muon di tu vay co duoc khong.mp3

0.13 MB

233. ngoi thien bi hon tram phai lam sao khac phuc.mp3

0.26 MB

234. vi sao ngai hue minh lai nhac y bat cua luc to khong noi.mp3

0.22 MB

235. vi sao ba long uan noi co nho ngu si ong gia bat tri.....mp3

0.1 MB

236. Hoi ve phuong phap tu thien.mp3

0.36 MB

237. hoi ve cau HU KHONG HUU TAN....TINH DU VO TINH DONG VIEN CHUNG TRI.mp3

0.67 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM