DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bài Học Giác Ngộ

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, Đà Lạt ngày 1/12/2011

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

BAI HOC GIAC NGO 01.mp3

1.79 MB

BAI HOC GIAC NGO 02.mp3

1.72 MB

BAI HOC GIAC NGO 03.mp3

1.72 MB

BAI HOC GIAC NGO 04.mp3

1.73 MB

BAI HOC GIAC NGO 05.mp3

1.73 MB

BAI HOC GIAC NGO 06.mp3

1.72 MB

BAI HOC GIAC NGO 07.mp3

1.8 MB

Nguồn: Phật Tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM