DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bài Học Nhân Quả

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà lạt ngày 4/9/2011

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Bai hoc nhan qua 1.mp3

7.65 MB

Bai hoc nhan qua 2.mp3

6.53 MB

Bai hoc nhan qua 3.mp3

6.81 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM