DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

TẬP NGHĨ TỐT CHO NGƯỜI

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 5/5/2011

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Tap nghi tot cho nguoi 1.mp3

6.71 MB

Tap nghi tot cho nguoi 2.mp3

6.4 MB

Tap nghi tot cho nguoi 3.mp3

7.17 MB

Tap nghi tot cho nguoi 4.mp3

7.17 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM