DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN SANH

Giảng tại Thiền viện Trúc lâm Đà Lạt ngày 5/20/2011

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Y nghia Phat ra doi 01.mp3

4.5 MB

Y nghia Phat ra doi 02.mp3

4.71 MB

Y nghia Phat ra doi 03.mp3

5.09 MB

Y nghia Phat ra doi 04.mp3

4.64 MB

Nguồn: Phật Tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM