DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bài Học Về Lòng Từ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt ngày 6/3/2011

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Bai hoc ve long tu 1.mp3

5.39 MB

Bai hoc ve long tu 2.mp3

5.31 MB

Bai hoc ve long tu 3.mp3

4.77 MB

Bai hoc ve long tu 4.mp3

5.37 MB

Bai hoc ve long tu 5.mp3

5.35 MB

Bai hoc ve long tu 6.mp3

0.68 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM