DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

CHỚ TIN TÂM MÌNH

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt ngày 6/6/2011

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Cho Tin Tam Minh 1.mp3

9.07 MB

Cho Tin Tam Minh 2.mp3

9.35 MB

Cho Tin Tam Minh 3.mp3

8.99 MB

Ghi chú: Mình đang sống đây là sống với tâm sinh diệt. Tâm này thuộc về vô thường, khổ, vô ngã. Đó là tâm không có thực thể. Như vậy mà tin theo nó là nguy hiểm. Tâm này có đó rồi không đó, không dừng trụ. Cho nên không thể tin nó được.

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM