DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bản Chất Của Thân

Giảng tại Thiền viện Trúc Lam - Đà Lạt ngày 7/19/2011

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Ban chat cua than 01.mp3

2.62 MB

Ban chat cua than 02.mp3

2.8 MB

Ban chat cua than 03.mp3

3.02 MB

Ban chat cua than 04.mp3

4.56 MB

Nguồn: Phật Tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM