DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

ĐỨC TÍNH BIẾT HỔ THẸN

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt ngày 8/2/2011

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Duc_Tanh_Biet_Ho_Then.mp3

11.13 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM