DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý NGHĨA SỰ CHÂN THẬT

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt ngày 10/13/2011

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Y nghia su chan that 01.mp3

7.19 MB

Y nghia su chan that 02.mp3

8.09 MB

Y nghia su chan that 03.mp3

14.4 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM