DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

HẠNH NHẪN NHỤC

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 11/18/2011

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Hanh Nhan Nhuc 01.mp3

8.91 MB

Hanh Nhan Nhuc 02.mp3

10.94 MB

Hanh Nhan Nhuc 03.mp3

12.66 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM