DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

TẤT CẢ ĐANG CHUYỂN BIẾN ĐỂ THÀNH

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 1/3/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Tat ca dang chuyen bien de thanh-1.mp3

7.34 MB

Tat ca dang chuyen bien de thanh-2.mp3

6.88 MB

Tat ca dang chuyen bien de thanh-3.mp3

7.35 MB

Tat ca dang chuyen bien de thanh-4.mp3

7.45 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM