DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

ĐÊM PHỔ TRÀ 2012

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 1/30/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

photra1.mp3

3.74 MB

photra2.mp3

3.55 MB

photra3.mp3

3.62 MB

photra4.mp3

4.14 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM