DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

ĐỪNG XEM THƯỜNG NHÂN QUẢ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 2/23/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Dung xem thuong nhan qua-1.mp3

10.99 MB

Dung xem thuong nhan qua-2.mp3

11.94 MB

Dung xem thuong nhan qua-3.mp3

12.12 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM