DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nguồn Gốc Của Đạo Phật

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác ngày 6/24/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01_NguonGocCuaDaoPhat_01.mp3

1.18 MB

02_NguonGocCuaDaoPhat_02.mp3

1.23 MB

03_NguonGocCuaDaoPhat_03.mp3

1.31 MB

04_NguonGocCuaDaoPhat_04.mp3

1.27 MB

05_NguonGocCuaDaoPhat_05.mp3

1.19 MB

06_NguonGocCuaDaoPhat_06.mp3

1.34 MB

07_NguonGocCuaDaoPhat_07.mp3

1.05 MB

08_NguonGocCuaDaoPhat_08.mp3

1.24 MB

09_NguonGocCuaDaoPhat_09.mp3

1.15 MB

10_NguonGocCuaDaoPhat_10.mp3

1.16 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM