DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Của Báu Trong Ta

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 6/24/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Cua bau trong ta 01.mp3

4.35 MB

Cua bau trong ta 02.mp3

4.53 MB

Cua bau trong ta 03.mp3

2.61 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM