DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Là Chuyển Hóa

Giảng tại Thiền viện Trúc lâm Chánh Giác - Tiền Giang ngày 7/24/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TU LA CHUYEN HOA.mp3

11.1 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM