DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chuyển Hóa Tâm Thị Phi

Giảng tại Thuền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 8/8/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Chuyen hoa tam thi phi 01.mp3

3.55 MB

Chuyen hoa tam thi phi 02.mp3

3.46 MB

Chuyen hoa tam thi phi 03.mp3

4.33 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM