DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thế Gian Không Hoàn Toàn Như Ý

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 9/17/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

THE GIAN KHONG NHU Y 01.mp3

3.55 MB

THE GIAN KHONG NHU Y 02.mp3

3.51 MB

THE GIAN KHONG NHU Y 03.mp3

4.27 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM