DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Cái Thấy Của Ta Sai Lầm

Giảng tại Thiền viện Chánh Giác - Tiền Giang ngày 10/1/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

CAI THAY CUA TA SAI LAM.mp3

11.59 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM