DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Coi Chừng Cái Ngã

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 10/1/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Coi chung cai nga-01.mp3

4.69 MB

Coi chung cai nga-02.mp3

5.15 MB

Coi chung cai nga-03.mp3

3.32 MB

Coi chung cai nga-04.mp3

3.12 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM