DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Giác Ngộ Là Có Thật

Giảng tại Đạo tràng Phúc Đức - SYDNEY ngày 2012-06-11

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

GIAC NGO LA CO THAT.mp3

11.76 MB

Nguồn: PT Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM