DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hãy Đặt Gánh Nặng Xuống

Giảng tại Thiền tự Tiêu Dao - Úc Châu ngày 11/18/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

HAY DAT GANH NANG XUONG.mp3

11.03 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM