DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bản Ngã

Giảng tại Thiền viện Sùng Phúc ngày 12/23/2010

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

BAN NGA_01.mp3

4.12 MB

BAN NGA_02.mp3

3.87 MB

BAN NGA_03.mp3

3.42 MB

BAN NGA_04.mp3

2.98 MB

BAN NGA_05.mp3

4.96 MB

BAN NGA_06.mp3

4.17 MB

BAN NGA_07.mp3

3.66 MB

BAN NGA_08.mp3

2.88 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM