DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bảo Cảnh Tam Muội

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày 12/8/2000

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

BaoCanhTamMuoi_01.mp3

1.46 MB

BaoCanhTamMuoi_02.mp3

1.45 MB

BaoCanhTamMuoi_03.mp3

1.82 MB

BaoCanhTamMuoi_04.mp3

0.98 MB

BaoCanhTamMuoi_05.mp3

0.84 MB

BaoCanhTamMuoi_06.mp3

0.73 MB

BaoCanhTamMuoi_07.mp3

1.06 MB

BaoCanhTamMuoi_08.mp3

0.66 MB

BaoCanhTamMuoi_09.mp3

0.89 MB

BaoCanhTamMuoi_10.mp3

1.18 MB

BaoCanhTamMuoi_11.mp3

2.23 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM