DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phản Quan Tự Tỉnh

Giảng tại Nha Trang ngày 2/8/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhanQuanTuTinh_01.mp3

2.13 MB

PhanQuanTuTinh_02.mp3

1.41 MB

PhanQuanTuTinh_03.mp3

1.94 MB

PhanQuanTuTinh_04.mp3

2.67 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM