DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Có Giáo Ngoại Biệt Truyền Hay Không?

Giảng tại Nha Trang ngày 9/25/2001

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

CoPhapGiaoNgoaiBietTruyenHayKhong_01.mp3

2.73 MB

CoPhapGiaoNgoaiBietTruyenHayKhong_02.mp3

4.13 MB

CoPhapGiaoNgoaiBietTruyenHayKhong_03.mp3

2.42 MB

CoPhapGiaoNgoaiBietTruyenHayKhong_04.mp3

2.66 MB

CoPhapGiaoNgoaiBietTruyenHayKhong_05.mp3

2.42 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM