DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Nghĩa Tùy Duyên

Giảng tại Nha Trang ngày 12/16/2001

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

YNghiaTuyDuyen_01.mp3

2.39 MB

YNghiaTuyDuyen_02.mp3

2.35 MB

YNghiaTuyDuyen_03.mp3

2.34 MB

YNghiaTuyDuyen_04.mp3

2.25 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM