DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Kinh Bát Nhã Qua Cái Nhìn Nhà Thiền

Giảng tại Chùa Quán Âm ngày 7/6/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

KinhBatNhaQuaCaiNhinNhaThien_01.mp3

2.07 MB

KinhBatNhaQuaCaiNhinNhaThien_02.mp3

1.39 MB

KinhBatNhaQuaCaiNhinNhaThien_03.mp3

2.28 MB

KinhBatNhaQuaCaiNhinNhaThien_04.mp3

2.51 MB

KinhBatNhaQuaCaiNhinNhaThien_05.mp3

2.4 MB

KinhBatNhaQuaCaiNhinNhaThien_06.mp3

2.45 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM