DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tìm Lại Chính Mình

Giảng tại Chùa Quán Âm ngày 8/12/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TimLaiChinhMinh_01.mp3

1.35 MB

TimLaiChinhMinh_02.mp3

2.72 MB

TimLaiChinhMinh_03.mp3

2.54 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM