DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nghiệp Báo Sai Biệt

Giảng tại Chùa Quán Âm ngày 9/2/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NghiepBaoSaiBiet_01.mp3

1.52 MB

NghiepBaoSaiBiet_02.mp3

1.35 MB

NghiepBaoSaiBiet_03.mp3

2.67 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM