DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Nghĩa Bài Hồi Hướng

Giảng tại Chùa Sùng Ân - Phan Rang ngày 5/10/1999

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

YNghiaBaiHoiHuong_01.mp3

2.52 MB

YNghiaBaiHoiHuong_02.mp3

3.27 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM