DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thiền Là Sáng Tạo

Giảng tại Chùa Sùng Ân - Phan Rang ngày 12/16/2001

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ThienLaSangTao_01.mp3

1.32 MB

ThienLaSangTao_02.mp3

2.88 MB

ThienLaSangTao_03.mp3

3 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM