DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Có Giáo Ngoại Biệt Truyền Hay Không?

Giảng tại Chùa Tam Bảo - Hà Tiên ngày 1/5/2001

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

CoGiaoNgoaiBietTruyenHayKhong_01.mp3

1.85 MB

CoGiaoNgoaiBietTruyenHayKhong_02.mp3

2.77 MB

CoGiaoNgoaiBietTruyenHayKhong_03.mp3

2.55 MB

CoGiaoNgoaiBietTruyenHayKhong_04.mp3

2.01 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM