DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thực Tại Nhiệm Mầu

Giảng tại Chùa Tam Bảo - Hà Tiên ngày 1/17/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ThucTaiNhiemMau_01.mp3

2.19 MB

ThucTaiNhiemMau_02.mp3

2.18 MB

ThucTaiNhiemMau_03.mp3

2.4 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM