DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Một Đặc Điểm Của Đạo Phật Cần Nhớ

Giảng tại Ni viện Vạn Hạnh - Q. Bình Thạnh ngày 9/11/2001

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

MotDacDiemCuaDaoPhatCanNho_01.mp3

2.19 MB

MotDacDiemCuaDaoPhatCanNho_02.mp3

2.74 MB

MotDacDiemCuaDaoPhatCanNho_03.mp3

2.41 MB

MotDacDiemCuaDaoPhatCanNho_04.mp3

2.5 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM