DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chân Lý Bình Đẳng

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 5/30/2010

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ChanLyBinhDang_01.mp3

2.57 MB

ChanLyBinhDang_02.mp3

3.1 MB

ChanLyBinhDang_03.mp3

2.36 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM