DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đặc Tính Giác Ngộ Trong Đạo Phật

ngày 11/30/2006

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DAC TINH GIAC NGO TRONG DAO PHAT_01.mp3

6.19 MB

DAC TINH GIAC NGO TRONG DAO PHAT_02.mp3

6.7 MB

DAC TINH GIAC NGO TRONG DAO PHAT_03.mp3

6.37 MB

DAC TINH GIAC NGO TRONG DAO PHAT_04.mp3

10.32 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM