DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Điều Giác Ngộ Thứ Nhất Của Bậc Đại Giác

Giảng tại Chùa Bảo An - Cần Thơ ngày 10/30/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DieuGiacNgoThuNhatCuaBacDaiGiac_01.MP3

9.57 MB

DieuGiacNgoThuNhatCuaBacDaiGiac_02.MP3

9.3 MB

DieuGiacNgoThuNhatCuaBacDaiGiac_03.MP3

9.25 MB

DieuGiacNgoThuNhatCuaBacDaiGiac_04.MP3

9.85 MB

DieuGiacNgoThuNhatCuaBacDaiGiac_05.MP3

8.17 MB

DieuGiacNgoThuNhatCuaBacDaiGiac_06.MP3

8.89 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM