DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Giác Ngộ Về Nhân Quả - Vô Thường

Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm - Pháp ngày 10/30/2009

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01_GIAC NGO VE NHAN QUA.mp3

17.65 MB

02_GIAC NGO VE VO THUONG.mp3

14 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM