DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Giải Thoát Tri Kiến

Giảng tại Thiền tự Thường Lạc - Pháp ngày 10/30/2009

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 GIAI THOAT TRI KIEN.mp3

6.86 MB

02 GIAI THOAT TRI KIEN.mp3

5.83 MB

03 GIAI THOAT TRI KIEN.mp3

5.56 MB

04 GIAI THOAT TRI KIEN.mp3

6.22 MB

05 GIAI THOAT TRI KIEN.mp3

5.84 MB

06 GIAI THOAT TRI KIEN.mp3

5.33 MB

07 GIAI THOAT TRI KIEN.mp3

6.09 MB

08 GIAI THOAT TRI KIEN.mp3

2.51 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM