DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hãy Quý Tiếc Hiện Tại

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 6/30/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1- Hay Quy Tiec Hien Tai.mp3

3.3 MB

2- Hay Quy Tiec Hien Tai.mp3

1.68 MB

3 - Hay Quy Tiec Hien Tai.mp3

4.97 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM