DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lược Sử Ngũ Tổ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày 1/28/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 LUOC SU NGU TO!!s.mp3

1.38 MB

02 LUOC SU NGU TO!!s.mp3

1.32 MB

03 LUOC SU NGU TO!!s.mp3

1.49 MB

04 LUOC SU NGU TO!!s.mp3

1.15 MB

05 LUOC SU NGU TO!!s.mp3

1.59 MB

06 LUOC SU NGU TO!!s.mp3

1.51 MB

07 LUOC SU NGU TO!!s.mp3

1.61 MB

08 LUOC SU NGU TO!!s.mp3

1.95 MB

09 LUOC SU NGU TO!!s.mp3

1.45 MB

10 LUOC SU NGU TO!!s.mp3

1.29 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM