DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Mỗi Người Một Cái Tôi

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 2/14/2006

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

MoiNguoiMotCaiToi_01.mp3

0.47 MB

MoiNguoiMotCaiToi_02.mp3

0.62 MB

MoiNguoiMotCaiToi_03.mp3

0.55 MB

MoiNguoiMotCaiToi_04.mp3

0.61 MB

MoiNguoiMotCaiToi_05.mp3

0.59 MB

MoiNguoiMotCaiToi_06.mp3

0.61 MB

MoiNguoiMotCaiToi_07.mp3

0.59 MB

MoiNguoiMotCaiToi_08.mp3

0.54 MB

MoiNguoiMotCaiToi_09.mp3

0.51 MB

MoiNguoiMotCaiToi_10.mp3

0.59 MB

MoiNguoiMotCaiToi_11.mp3

0.5 MB

MoiNguoiMotCaiToi_12.mp3

0.56 MB

MoiNguoiMotCaiToi_13.mp3

0.53 MB

MoiNguoiMotCaiToi_14.mp3

0.53 MB

MoiNguoiMotCaiToi_15.mp3

0.76 MB

MoiNguoiMotCaiToi_16.mp3

0.18 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM